aydınlık savaşçıları

salih mirzabeyoğlu'nun yazdığı şiir kitabı.

kitap şöyle başlar;

"yeni biten savaş ertesi
beraber geçen bir günün batımında
-henüz silahları çatmadan
sessizliği duyamadan orman
çocuk sarılamadan babaya
baba yiğidine kavuşamadan
kadın erini karşılamadan
yavuklular göremeden birbirini
çiçeği burnunda delikanlıların
analar sırtını sıvazlayamadan-

kurtuluş savaşıyla kurtardıklarımız
birlik oldu birlikte savştıklarımızla
-bedeli ihanet oldu kanımızın-
kara bir bulut gibi
kapkara düşünceyle
-kiralık düşünceleriyle-
"giydiler çıkardıkları çizmeleri"
emperyalistlerin.

-efendi olma hevesiyle
silahları bize döndü-

(gözardı olurken
çürüten, iyiyi, doğruyu, güzeli
çelik örgülü canavar çenesi.)

canavar ki engizisyon kültürlü
-dişleri çağımı dişleyen
-dişleri birbirini dişleyen
-dişleri moro'yu dişleyen
kendi için kendi benzerine
-çağdaş uygar- marcos'a bıraktı
çizmelerini.

(farketmez zaman ve yer
ismi ister ferdinant marcos
ister (...) olsun
köpekler birbirine benzer)

böyle başladı anlatmaya
bağımsızlık için savaşın
-bir uçtan bir uca örnek
kükreyen yüreklerin-
destansı öyküsünü.

...ferdinand marcos
"mutlak fikir" düşmanı
ferdinand marcos
celladı insanımın
-ülkemin hali ayna-
yüzünü gör gerçeğin:


...sandılar sesimiz soluğu çıkmaz
kolu kanadı kırık insanımın.
bilemediler dağın, taşın
açan tomurcuk,uçan kuşun
ak öfke kesileceğini...
bilemediler her inançlı
bir kıvılcım taşır
böyle günlere...
bilemediler yalnız "mutlak hakim"e
bağlılığımızı
-yalnız ona kul eğileceğimizi-
bilemediler oy
kadın, ihtiyar
genç, çocuk
her can bir siper olup direneceğimizi!..
uşaklık eskimedi eskimesine
"aşkta", "bağlılıkta", "yiğitlikte"...
sürüyor; sürecek zaman sahnesinde
iyi ve kötünün başlayan savaşı
ve zafer muhakkak iyinin
bu dünya ve ötesinde..."

salih mirzabeyoğlu nun şiir kitabıdır.

åžiirden fragmanlar:

işte
çekildi
isyan
bayrağı
â“gemileri yakmışız isteyerek
mümkünü yok dönüşümüzün
çizgimize gelen gelsinâ”
köy köy
dağ dağ
ve şehir şehir
yankı gelir bu kutsal çağrıya.
(s.35)

çölde susuz nasıl yürürse suya
öylesine bir akıştır bizimki
kararlı
inançlı
inatçı
(s.57)

oyuncak tanımadan tüfeği tanıdı
kurşunu tanıdı
gerçek dostu
düşmanı tanıdı
konuşamadan öğrendi
özgürlüğün ne olduğunu
yürümeden daha ölümü tanıdı
çocuklarımız.
öğrendiler onlar için olmadığını
insan hakları beyannamesinin
öğrendiler birleşmiş milletler
domuzlar diktatoryasını
ve tanıdılar parçalanmış göğüslerinde
annelerinin
çağdaş uygarlığın sırtlan yüzünü
filipin ordusu
amerikan uydusu
ya moskof ayısı
ya çin
işi var fahişe yüzlü devlerin.
(s71)

bu destan
suların akışı gibi
küfrün surlarına tırmanışın
ve ilklerden başka örnek tanımaksızın
savaşanların

sen! anadolunun sahibi
sen! beklenen
sen! kurtulacak
ve kurtaracak olan

duy milyonlarca hasretin sesini
sen eryürek nasipli
beklenen sensin
özlenen sensin
gözlenen sen...
(s.126)

(bkz: ibda yayınları)
|
salih mirzabeyoğŸlu nun şŸiir kitabıdır.

şžiirden fragmanlar:

işŸte
çekildi
isyan
bayrağŸı
â“gemileri yakmışŸız isteyerek
mümkünü yok dönüşŸümüzün
çizgimize gelen gelsinâ”
köy köy
dağŸ dağŸ
ve şŸehir şŸehir
yankı gelir bu kutsal çağŸrıya.
(s.35)

çölde susuz nasıl yürürse suya
öylesine bir akışŸtır bizimki
kararlı
inançlı
inatçı
(s.57)

oyuncak tanımadan tüfeğŸi tanıdı
kurşŸunu tanıdı
gerçek dostu
düşŸmanı tanıdı
konuşŸamadan öğŸrendi
özgürlüğŸün ne olduğŸunu
yürümeden daha ölümü tanıdı
çocuklarımız.
öğŸrendiler onlar için olmadığŸını
insan hakları beyannamesinin
öğŸrendiler birleşŸmişŸ milletler
domuzlar diktatoryasını
ve tanıdılar parçalanmışŸ göğŸüslerinde
annelerinin
çağŸdaşŸ uygarlığŸın sırtlan yüzünü
filipin ordusu
amerikan uydusu
ya moskof ayısı
ya çin
işŸi var fahişŸe yüzlü devlerin.
(s71)

bu destan
suların akışŸı gibi
küfrün surlarına tırmanışŸın
ve ilklerden başŸka örnek tanımaksızın
savaşŸanların

sen! anadolunun sahibi
sen! beklenen
sen! kurtulacak
ve kurtaracak olan

duy milyonlarca hasretin sesini
sen eryürek nasipli
beklenen sensin
özlenen sensin
gözlenen sen...
(s.126)

(bkz: ibda yayınları)
|
duman… hayal… kelimeler…
düşmanın üstüne gidemiyorsan eğer
eğer “yaradandan” çok korkuyorsan ondan
kölece de olsa yaşama tutkun
aşkınsa yaradana sevginden
ve fikir dediğin eğer
kaçanın can simidi
kuş tüyünden bir yataksa
öfkeden ıraksa
sığınaksa
ve inanç dediğin
yürüyeni durdurmaksa
sen! kötü kadından beter
git kuyruk salla düşmanına
yaran, zararsızlığını göster
ve seyret elde silah döğüşeni

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.