biyogaz

1. (Tematik)
organik artıkların, hava alışverişi ile büyük ölçüde ilişiğinin kesildiği oldukça kapalı bir yerde, başlangıçta muayyen bir sıcaklığın üzerinde, kimyevi bir değişikliğe uğrayarak yanıcı gazlar neşretmeye başlaması olayı sonucu ortaya çıkan gaz. gelişmiş toplumlarda kırsal alandaki aileler için bir enerji kaynağı teşkil eden bu uygulama yeryüzünde yayılma göstermekte olup, ülkemizde son senelerde tarım bakanlığı bünyesinde bu konu ile ilgili bir birim oluşturulmuştur.
2. (Tematik)
bak çinde aşağı yukarı 5 milyon çiftçinin küçük işletme babından kendi enerjisini elde etme adına kullandığı gaz bu kardeşim.
ineğin, tavuğun, koyunun atıklarını alıp bunu üreteceğin çukura tıkıyorsun. mühim değil organik atık ne varsa at içine. muz kabuğu da olur, pancar yaprağı da. çürüme kapalı ortam olduğu için hızlı gerçekleşir. kısa sürede çok kaliteli yanmış gübre de cabası. metan gazı ortaya çıkar. sen bu metan gazını sülfür ayıklayıp kullanırsan aşağı yukarı doğalgaza benzer bir madde elde edersin. modifiye edilmiş jeneratörlerde ya da metan jeneratörlerinde elektiriğe çevirirsin. hiç bir nane yapamadım diyen için stirling motoru var. yanlış hatırlamıyorsam sp5 modelleri 40 beygir olması lazım. yani bir evin ihtiyacının fazlasını üretecek kapasitede güç üretir bu motor.
şimdi yeraltı kaynakları ile seni tehdit eden ülke mi var? vız gelir tırıs gider. ama o da ne? biz hayvan gübresini yığıyoruz bir kenara, yanmasını bekleyip gelecek sene toprağa serpiyoruz.
akılcı politika mı dediydik? işte bu o. küçük adımdır, ama büyüktür. çünkü tarım üretimimiz hiç küçümsenecek bir miktarda değil. ayrıca metan gazı sadece hayvan pisliğinden çıkmaz. şehir çöplüğünde de olur bu.
|
3. (Tematik)
kullanım alanları şu şekildedir:

1.biyogazın ısıtmada kullanımı

biyogazın yanma özelliği bileşiminde bulunan metan (ch4) gazından ileri gelmektedir. biyogaz, hava ile yaklaşık 1/7 oranında karıştığı zaman tam yanma gerçekleşmektedir. ısıtma amacıyla gaz yakıtlarla çalışan fırın ve ocaklardan yararlanılabileceği gibi termosifon ve şofbenler de biyogazla çalıştırılarak kullanılabilir.

biyogaz, sıvılaştırılmış petrol gazı ile çalışan sobalarda da kolaylıkla kullanılabilmektedir. biyogaz sobalarda kullanıldığında bünyesinde bulunan hidrojen sülfür (h2s) gazının yanmadan ortama yayılmasını önlemek üzere bir baca sistemi gerekli olmaktadır. bu nedenle, daha sağlıklı bir ısınma için kalorifer sistemleri tercih edilmektedir.

2.biyogazın aydınlatmada kullanımı

biyogaz, hem doğrudan yanma ile hem de elektrik enerjisine çevrilerek de aydınlatmada kullanılabilmektedir. biyogazın doğrudan aydınlatmada kullanımında sıvılaştırılmış petrol gazları ile çalışan lambalardan yararlanılmaktadır. bu sistemde aydınlatma alevini artırmak üzere amyant gömlek ve cam fanus kullanılmaktadır. cam fanus ışığı sabitleştirdiği gibi çıkan ısıyı geri vererek alevin daha fazla olmasını sağlamaktadır.

3.biyogazın motorlarda kullanımı

biyogaz, benzinle çalışan motorlarda hiçbir katkı maddesine gerek kalmadan doğrudan kullanılabildiği gibi içeriğindeki metan gazı saflaştırılarak da kullanılabilmektedir. dizel motorlarda kullanılması durumunda belirli oranda (%18-20) motorin ile karıştırılması gerekmektedir.

üretilen biyogazın haricinde; üretim sırasında oluşan fermente gübre, tarlaya sıvı formda uygulanabilir, granül haline dönüştürülebilir ya da beton ve toprak havuzda kurumaya bırakılabilir.

4.biyogazın doğalgaza dönüşümü ve aşamaları

biyogaz üretildikten sonra belirli bir prosesten sonra bu gaz karışımı doğalgaza yükseltilebilmektedir. bu prosesi ana hatlarıyla şöyle özetleyebiliriz:

• biyogazın doğalgaza göre dizayn edilmiş araçlarda kullanılması için bu proses uygulanmaktadır.

• biyogazı yükseltmek için kullanılan en yaygın teknoloji water scrubber teknolojisi ve psa teknolojisidir.

bu teknolojilerde iki ana adım vardır,

1. gaz dan co2 yi uzaklaştırmak, sülfür bileşikleri gibi minor contaminantlar co2 gideriminden önce kaybolur.

http://2.su çiğ noktası biyogaz yükseltilmesinden önce veya sonra ayarlanmalıdır.(prosese bağlı) bütün bu kullanım alanlarıyla birlikte biyogazın üretimi dünya çapında artmaya başlamıştır. ancak biyogaz kullanımı daha ziyade kombine ısı ve güç santralleri için kullanılmaktadır. geçtiğimiz yıllarda avrupa’da 500.000 gaz yakıtlı (gas-fuelled) araç satılmasına rağmen, araçlarda başlıca fosil gaz kullanılmıştır. bununla birlikte biyogaz bazı ülkelerde ulaştırma araçlarında kullanılmaktadır. isveç’te yaklaşık 50 biyogaz dolum istasyonu vardır.


bak arkadaş tekrar yazayım ben.

1- organik atık. (çöp kısacası, doğada çözünebilen organik temelli her şey)
2- hayvansal atık
3- bitkisel artık (pancar yaprağı, ayçiçeği sapı, mısır püskülü vs. vs.)

bunların hepsi son derece kıymetli gaz kaynağıdır. şehir çöplükleri bulunmaz metan kaynağıdır. kullanılmaması vatana ihanet gibidir.
|
4. (Tematik)
(alm. biogas, n; fr. biogaz, m; gaz biologique, m; ing. biogas; biological gas) çevr. evsel, kentsel ve tarımsal organik atıklar, biyolojik arıtma çamurları veya biyokütlenin oksijensiz ortamda biyolojik olarak parçalanması ile elde edilen, temel bileşenleri metan ve karbondioksit gazları olan ve metan içeriğinin yüksek olması nedeniyle yakıt olarak kullanılabilen gaz karışımı.

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.