kemalizm

türk mitolojisinde yarı tanrı atathos'un destanıdır.
|
herhangi bir düşünme geleneği veya adeti edinememiş olmanın türkiye şartlarındaki adı.

kemal kılıçdaroğlu ekolünün takipçilerinin oluşturduğu bir fikir akımı. düşük iq'lüler konsorsüyumu gibi bir şey.
|
seküler anlayışın yaygınlaşmasında önemli katkıları olmuştur.

laiklik ilkesiyle seküler hayat tarzının aynı kulvarda ilerlediğini biliyoruz. kemalist bünye bunları kendisinde mündemiç eylemiştir. özellikle "militan kemalistler" kemalizme üstün bir kutsallık atfederek ortaya hilkat garibesi bir tecrube çıkmışlardır.

mekanik laiklik anlayışıyla sekülerist yaklaşım bizi tuhaf bir paganizme ulaştıracaktır. "din dışı" kutsallığın sonucu paganizmdir. beşer mahsulü dogmatizm bir çeşit putperestliktir. kemalizmin değiştirilmez kuralları vardır. değiştirilemeyen ilkeler elbette mekanik kutsallığa atıftır. bu kutsallık yavandır ve köksüzdür.

mekke döneminde insanların Allah'a inanması onları müşrik/pagan yapmaktan uzaklaştırmıyordu. hem Allah'a inanıp hem de ilahlar edinmek tuhaf bir inanca işaret etmektedir. ataların dinini muhafaza edip tevhid'i uzaklaştırmak müşriklik alametiydi.

mekke dönemindeki islam öncesi inaçlara günümüz gözüyle bakılıp irdelenmesi gerekmektedir. hem Allah inanıp hem de başka izm'ler peşinde koşmanın neye tekabul ettiğini tespit etmek gerekir. "şirk koşmak"ı puta tapmak olarak çevirdiğimizde günümüzde yaşayan insanlara sarsıcı etkiler yapmıyor malesef.

kelime ve kavramlarımızın günümüzün şartlarına göre güncellenip tekrardan piyasaya sürülmesi elzem olmuştur!
kemal abi banka olsana diyen inönistlerin en derin menfaatlerini korumak için kuyruk sokumunda icat edilmiş kavram... atatürk bile karşı lan.
gerici ve yobaz bir düşünce sistemidir.
|
gerici ve yobaz olmakla birlikte faşizm anlamında da önde giden bir düşünce sistemidir.
fakat bunu yüksek sesle söylediğinizde ne vatan hainliğiniz kalır, ne şerefsizliğiniz.
ne de o. çocukluğunuz ??
laiklik örtüsüyle türk kimliğine bürünmüş bir kısım yahudilerin, osmanlı bakiyesi ezeli rakipleri rum-ermeni sermayedarlarıyla hesaplaşmasının bir ürünü olarak ortaya çıkmış ve tarihi, türklük adı kullanılarak yapılmış buna benzer nice gizli hesaplaşmaya sahne olmuş birinci dünya savaşı sonundan ikinci dünya savaşına kadar uzanan pek karanlık devirlerde türkiye'ye dekor olmuş ve çok daha başka şeyler etmiş eski bir ideoloji.
|
son kullanma tarihi dolmuş faşist ve kullanışsız, demokrasiyle bağdaşmayan bir ideoloji. son günlerini yaşıyor.
mete tunçay, bu ideolojinin ilkelerinden; laikliği muktedir elitlerin halktan izolasyonunun bir teknolojisi, halkçılığı ise jakobenizmin yerli bir versiyonu olarak açıklar.
üzerine derinlemesine düşünülmesi gereken, tarihi ve oluşum süreci dikkatle incelendiğinde günümüzün sosyal- siyasal ve ekonomik sorunlarının neredeyse hepsinin ortaya çıkmasına neden olan bir (ideoloji değil ) gelenek, politik taktiktir.

kemalizme ideoloji demek, musfafa kemal ile ilgisinin olmadığını söylemek kadar büyük bir hatadır. mustafa kemalin tüm pragmatik siyasi politikaları kemalizmde açıkça hayat bulur çünkü..

sanılanın aksine kemalizm içinde hiçbir zaman anti emperyalist bir boyut taşımamıştır. çünkü anti emperyalist olmak aynı zamanda anti kapitalist olmayı gerektirir. nitekim türkiyede kemalist hareketin (başta mustafa kemal olmak üzre) hiçbir zaman dünya devletlerinin diğer ülkeler üzerindeki sömürgeci politikalarına karşı çıktığı görülmemiştir. bugün de ateşli kemalizm savunucuları ve bazı sözde sosyalist oluşumlar, türkiyedeki özelleştirmelere karşı çıkarken, türkiyenin başka ülkelerde satın altığı şirketlere seslerini çıkarmamaktadırlar. velhasıl kelam, kemalizme , ‘’üzerine anti emperyalizm kılıfı geçirilmiş, bonapartist ve korporatist bir düzen ‘’ demek, hatta emperyalizm karşıtılığı değil , onunla uzlaşma yapmış olduğunu söylemek hiçte yanlış olmaz.

günümüzde yol açtığı diğer bir önemli soruna değinecek olursak şunu açık yüreklilikle söyleyebiliriz ki; bugün türkiyede yaşayan dindarların , ekonomik yönden kısmen ezilmelerine karşın muhafazakar partilere sürekli destek vermeleri yadırganacak birşey değil, aksine çok açık bir biçimde kemalizmin neden olduğu bir durumdur. şöyleki, camilerine eşşek bağlanmış, seçtiği başbakan öldürülmüş, türbanlı olduğu için üniversteye sokulmamış, bir halk tabiki inanç yönünden ezildiği duygusuna kapılarak, sistemde temsilcisi olduğuna inandığı en ufak bir oluşumu dahi sonuna kadar destekleyecektir. doğal bir insani reflekstir bu. kürtlerin ekonomik sorunlarını ikinci plana atarak , ulusalcı temsilcilerine destek vermesi , alevilerin chp gerçegine rağmen kılıçdaroğluna oy vermesi bahsettiğim refleksin açık örnekleridir.

şöyle bir türkiye cumhuriyetini düşünelim: kuruluşundan bu yana herkes inançlarını özgürce yaşamış, etnik kimliğinden dolayı kimse yokedilmeye çalışılmamış... sizce böyle bir türkiye cumhuriyetinde yapılan genel seçimlerde, dini söylemlere oldukça sarılan bir parti prim yapabilir miydi ?

bütün bunları göz önünde bulundurursak aslında kemalizmin en büyük başarısı, bütün icraatlarına toplum nezninde destek sağlamasına yarayacak bir kılıf bulma konusunda ustalığıdır. işte ‘’halk cahil ‘’ safsatası da az önce bahsettiğim toplumsal gerçekliğin üstünü örtmek için sistem tarafından örülmüş süslü bir yorgandır. cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren, halkın cahil olduğu, bu nedenle asla bilinçli seçim yapamayacağı yalanı derinlemesine işlenmiştir. bunu en iyi cumhuriyet dönemi yazar ve romanlarında görebilirz. iki temel unsur etrafında gelişir bu tür romanlar: cahil anadolu halkı ve onu eğitmeye gitmiş kemalist öğretmen veya asker.. öğretmen moderndir, ilericidir, çünkü kemalizmle yoğrulmuştur.. halk ise gerici ve bilinçsiz...

kısacası benim solcu kardeşlerim, fetullah gülenin ideolojik şırınga görevi gören okul ve dershanelerine karşı çıkarken, köy enstitülerini savunmak en büyük cahilliktir inanın bana.
söz konusu ideolojiye adını veren mustafa kemal atatürk'ün ne yaptığı ne ettiği beni ilgilendirmez. iyi şeyler de vardır kötü şeylerde.. benim kafama takılan ;

yav siz buna ideoloji demiyonuz mu? lan insan temelli * ideoloji mi olur? siz bi ideolojiye ,ya da fikir akımına ne b.ksa artık, bir adamın adını verirsen ; ben bu adamın yaptığı düşündüğü yaşadığı herşeyi sonuna kadar derstekliyorum ,arkasındayım demiş oluyosun. e ulan hiç mi yanlışı yoktu bu adamın?
anlamadım ; biri yobazlık ve körü körüne bağlanmak mı dedi?

darwinizm,maksizm gibi türevleri de bu yorumun muhatabıdır. sadece bizimkine has değildir.
'izm' lerin ideolojik boyutlu olup ve alternatif hayat iddiası olanları din'dir. kemalizm'de bu kategoridedir ve hayatın tamamını tanzim etme çabasındadır.

zaten kemalizm'e gönül verenler de "atatürk'ün tek ilah, kabenin tek mabed" olduğunu açıktan deklare ederler. kemalizm'i belirgin olarak diğer izm'lerden ayıran bir fark vardır: inşa aşaması kanladır. yaşama ve var olma çabası da zorba, jakoben, katı yasakçı ve gerektiğinde kan dökme üzerine kurgulanmıştır.

devrimlerini silahla dayatması, özgürlük taleplerini kanla bastırması kurucu iradenin ve gönüllülülerinin ortak paydasıdır.
gördüğüm ve bildiğim kadarıyla mustafa kemal'den soğutmak için oluştuğunu düşündüğüm akım.sen nefret etmesen bile tavırlarıyla''bunlar yobaz,siz atatürk'ü sevmiyorsunuz''larıyla adamı delirtirler bu akıma mensup kişiler.
samuel hantington'un "medeniyetler çatışması" kitabında "batıya ait olmayıp batıyı taklit eden ideoloji" olarak tanımlanan ve o anlamda kullanılan kelime.
seksen senedir aykırı düşünen insanların üzerinde demokles'in kılıcı gibi duran ideoloji. *
türk devletinin ulusal temsil ve temdin projesi. yani milliyetçi bir ideoloji/proje olduğu kadar, medeniyetçidir de kemalizm. temsil temdinsiz yapamaz. en kanlı canlı örneği dersim'dir. sabiha gökçen dahi dersim katliamının meşruiyetini temdine dayandırmıştı. avrosantrik ve etnosantrik bir metodu benimser. anadoluculuk fikriyatı dahi doğu'nun medeniyet kuramayacağı altmetinli oryantalist bir dogmaya ilişkindir.
kamusal alan fetişizmi diye kodlasak da olur bence.
-dindar dinini yaşasın ama evinde veya mabedinde.
-kürt kürtçe konuşsun ama evinde, çarşı pazarda değil.
-köylü şehre gelsin ama çarığıyla değil
gibi...
http://www.milatgazetesi.co... (erdal şimşek, 28 mart 2012, milat)


--- alıntı ---
“…hac yasak, kaçak olarak gidenlerden 10000 tl alınacak, hacca alternatif olarak anıtkabir işaret ediliyor. cami ve mescitlerde hz. ömer, hz. ali gibi din ulularının isimlerinin yanına türk kurtuluş savaşı önderlerinin de adı yazılacak.
hafızlık ve arapça metin ezberlemek yasaktır…
cemaatle namaz, sabah ve akşam olmak üzere iki vakit olacaktır.
teravih de dahil olmak üzere namaz rekatları sekizi geçmeyecek …
namaz dili öz türkçedir …

kemalist bilginler tarafından bir kuran özeti vücuda getirilecek.
bu kur’an özetinde çiçek ve hayvanseverlik, vergiyi zamanında ödeme, keşif ve icat, ziraat, turizm, istiklal ülküsü, tabiatta arama ve inceleme gibi konular olacak.
peki ne olmayacak: ahiret inancı, akıl ve mantığa aykırı ayetler, insan haklarıyla bağdaşmayan ayetler, sorgu, hesap, hemen hemen ahkam ayetlerinin tamamı yeni kuran’da olmayacak.

peki bu boşluk nasıl dolacak: tbmm tarafından kabul edilen kanun maddeleri, atatürk’ün demeçlerinden pasajlar, vecizeler bu kuran’a ilave edilecek…”
şaşırtıcı sözler değil mi? biraz cemal kutay’ı hatırlatıyor. ama kutay, chp havarisi olamayacak kadar zavallı idi. ona biçilen rol, demokrat parti tarafında olup milletin kafasını karıştırmaktı.

bu vicdan ve insaf yoksunu, tuğyanın ve ahmaklığın zirvesi sözler, chp havarilerinden osman nuri çerman ve onun “dinde reform” başlığı altında 41 maddelik bir “önlem paketi”nden.
--- alıntı ---

falih rıfkı atay, çankaya'dan:

--- alıntı ---
kemalizm, aslında büyük ve esaslı bir din reformudur. tanrı, bir peygambere verdiği şeriatı, ikinci bir peygamberde değiştirmekle, hatta kur’anın bir ayetindeki emrini başka bir ayette kaldırmakla hükümlerin toplum evrimini izlemesi gerektiğini göstermiştir. fıkıh’da buna nesih diyoruz. muhammed, son peygamber olduğuna göre, o’ndan sonra nesih hakkı insan aklına kalmıştır. onun için islam bilginleri, “zamanla hükümlerin değişeceği” içtihadında bulunmuşlardır. mustafa kemal’in yaptığı işte bu nesih hakkını kullanmaktı.

islamda bütün şer’i meseleler iki büyük bölüme ayrılmıştır: birinci bölüm, ahreti ilgilendirir ki ibadetlerdir: oruç, namaz, hac, zekat! ikinci bölüm, dünyayı ilgilendirir ki bunlar da nikah ve aileye ait hükümlerle muamelat denen mal, borç, dava ilişkileri ve ukubat denen ceza hükümleridir. kemalizm, ibadetler dışındaki bütün ayet hükümlerini kaldırmıştır.

kaldı ki insan aklı nesih hakkını farzlar üzerine de götürebilir; zekat, kazanış ve gelir vergilerinin bulunmadığı bir devrin mirasıdır. hac, kabe’den faydalanan mekkelilerin müslümanlığını sağlamak için konmuştur ve bu döviz çağında hicaz dışındaki hiçbir yabancı müslüman halkı buna zorlanamaz. namaz şekli de iskemle olmayan entarili halkın yaşayışına uygundur. pantolon, etek ve hele başkasının ayağı değen yere yüz değdirmeyi yasak eden hijyen devrinde yürüyemez. cenaze namazını neden ayakta kılıyoruz? camiin dışında olduğu için! bugünkü hijyen anlayışına göre camiin içi ile dışı arasında fark yoktur.

atatürk ibadet devrimine ezan ve namazı türkçeleştirmekle başlamıştı. gerçekte verdiği ilk emir ezan ve namazın türkçeleşmesi idi. muhafazakarların sözcülüğünü yapan inönü, atatürk’e yalvarmış, önce ezanı türkçeleştirelim, sonra namaza sıra gelir, demişti. arkadan dil ve kur’an metni meseleleri çıkıp namazın türkçeleşmesi gecikti idi. atatürk sağ kalsaydı ibadet reformu olacağında da şüphe yoktu.
--- alıntı ---
eser miktar kalmamacasına tarihe karışırsa, ben şahsen din hürriyetsizliğine de razıyım. yeraltında ibadet ederim falan yani. çok ciddiyim. kamusal alanda melami mode on takılırım. hamiş: yeter ki helvasını yiyeyim dediğim ideoloji.
hepsi için diyemem lakin atatürk ilke inkılaplarını bilmeden bu isimde sürüklenen birçok insan var. birileri demiş yapmış olmuş. adı da kemalist olmuş.*
|
maşallah önüne gelen fetva vermiş, bir kaç "taraf"tan alıntı verilmiş. atatürk kadar başınıza taş düşsün emi.
|
bir sığınma şekli. paradigmanın devamı için oluşturulmuş olması da cabası. atatürkçülüğün evrilmesi olarak da ele alabiliriz. aslında bu ülkenin bir zamanlar örtülü manda olduğunun da en büyük kanıtı. ingiliz icadı bir izm ve şimdilerde bağımsızlık sosu ile sunulması da manidar. cidden ya bu adamlar tarih okumuyor ya da bizi gerzek sanıyorlar!
sarıldığımız "izm"ler birer kin fetvacısı.

cemil meriç
çıktığı gün demode olan zoraki akım.
|
başıma bir şey gelmeyecekse atatürkü seviyorum. ama çok sevmiyorum. çok sevenede bir şey diyemem sonuçta kızamam eleştiremem adam sevebilir bize ne ki bundan. nasıl siz rahmetli erbakanı, tayyip erdoğanı seviyorsanız kemalistlerde atatürkü seviyor. ama putlaştırmalarına kızmanızı da anlamıyorum bence gülün eğlenin lan cidden çok komikler bak.
|
ismi bile orjinal olmayan bir ideoloji.
|
yeri doldurulamamıştır ve doldurulamayacaktır...

hata 1:türkiye cumhuriyetini kuran kadro daha doğrusu mustafa kemal liderliği payitahtı ortadan kaldırıp,hanedan üyelerini ülkeden atarak büyük bir hata yaptılar.çünkü tüm siyasi tesirini ve birleştiriciliğini yitirmesine rağmen müslüman ve türk olarak devam edeceği belli olan yeni düzende hanedanın sembolik varlığı birleştirici olabilirdi.bugün commonwealth olarak bilinen ingiliz milletler topluluğu üyesi bir memlekette mesela jamaika'da bir siyah adam bile god save the queen der,avustralyalı,kanadalı kraliçeyi birleştirici bir değer olarak görür,adada kraliçenin polisi ya da hakimi dedin mi bu itibar alametidir.

hata2:mustafa kemal'in kişi kültü oluşturulup yüceltilerek,nesiller sürecek tedrisatla bunun gençlere aktarılması ve milliyetçilik ekseninde bir vatanperverlik duygusu yaratılması kısmen doğru bir davranıştı.bunun icraata geçirilmesindeki hatalar ve baskılar uzun uzun tartışıldığı için geçiyorum.ancak tayyip erdoğan'ın liderliğindeki milli görüş geleneğinden gelen muhafazakar-demokrat yapının,kürtçü,sosyalist,liberal ve anarşist bir takım unsurları da yedeğine alarak eski paradigmayı yok etmesi çöküşe giden yolu hızlandıracaktır ,çünkü....

akp ve destekçilerinin kemalizm yerine önerdikleri şey üstü kapalı olsa da islamcılıktır.halbuki eski düzene karşı olan muhalifler arasında islam'a taraftar olanlar pek azdır.bir kısmı etnikçi bir kısmı geçmişte kırılan atalarının intikamı peşinde bir kısmı herhangi bir siyasi rejimin tasallutunu kesinlikle reddediyor bir kısmı da mezhepçi..üstelik islamcılık,dine de ihanettir.zira islamcı,politikasını dine göre belirlemez,kendi doğru gördüğü politikaya göre dinini eğip büker,oysa müslümanlıkta hak ve adalet terazisi aleyhine de tecelli etse razı olma durumu vardır.islamcı ise kendi siyasal tezinin gerçek islami ve adaletli görüş olduğuna inanarak diğerlerini üstü kapalı veya açıkça islam'a uygun davranmamakla itham eder.kendi cemaat,hizip veya partisinin haksız olabileceği ihtimaline razı olmaz,örneğin milli görüşçünün fethullah gülen'e bir bakış açısı vardır,gülen lobisinin tarikatlere bir bakışı vardır,süleymancıların ise bambaşka bir siyasi hesabı vardır.ana hedef rejimin olanaklarından maksimum derecede istifade etmektir.

dolayısıyla müslümanlık birleştirici islamcılık ise ayrıştırıcıdır.tüm bunlara ilaveten artık vatan,din,millet gibi mefhumlar uğruna çaba göstecek ülküler olmaktan çıkmıştır.herkes kendi klikinin hakim güç olmasına çalışıyor.oysa kemalizmde devlet baskısıyla da olsa asgari müşterekler etrafında bir araya gelinip vatan mefhumunu merkeze koyan bir anlayış vardı.bu güçtür ki hala soyut da olsa bir suriye idealinde esad ve taraftarlarını millet yapıyor ve isyancılara karşı bir arada tutuyor.aynı durum biz de söz konusu kemalizmi yıktık ve tesirsiz hale getirdik ama yerine koyabileceğimiz birşey yok.tüm bu avantajların tadını alan mikro çaptaki hizipler ülkenin memesindeki süt kuruyana kadar emmeyi bırakmayacaktır o yüzden sonumuz da suriye gibi olacaktır.
|
miadını doldurmuş, ırkçılığı merkeze alan(türkçülük), mustafa kemal'i tek ilah olarak gören çağ dışı ideoloji.

bu ülkede hiçbir zaman maya olmamıştır. sadece bir kısım soysuz azgın azınlığın menfaatlerini silah zoruyla koruyan dayatmacı bir düzen olmuştur. silah zoruyla toprakları işgal edebilirsin ama o topraklarda yaşayan insanların gönlünü asla fethedemezsin. nitekim bu topraklarda kemalizm, rejimin nimetlerinden nemalanan bir avuç "beyaz türk"ten başka kimsenin gönlünde yer bulamamıştır.

türkçülük üzerine kurgulayıp inşa edilen, atalarını reddeden, soyunu inkar eden bu soysuz rejim bir avuç terörist önünde mağlup olmuştur doksan yılda. bu toprakların harcı islamdı, yine islam olacaktır. kemalizm parantez içi bir kesit olarak tarihin çöplüğüne atılacaktır önünde sonunda.
ismi bile orjinal olmayan ideoloji.
|
"kemalist devrim, türk ticaret burjuvazisinin, toprak ağalarının, tefecilerin, az miktardaki sanayi burjuvazisinin, bunların üst kesiminin bir devrimidir. yani devrimin önderleri, türk komprador büyük burjuvazisi ve toprak ağaları sınıfıdır. devrimde, milli karakterdeki orta burjuvazi önder güç olarak değil, yedek güç olarak yer almıştır.devrimin önderleri, daha anti-emperyalist savaş yıllarında iken itilaf emperyalizmi ile el altından işbirliğine girişmişlerdir; emperyalistler kemalistlere karşı hayırhah bir tutum takınmış, bir kemalist iktidara rıza göstermeye başlamıştır.kemalistler, emperyalistlerle barış imzaladıktan sonra bu işbirliği daha da koyulaşarak devam etmiştir. kemalist hareket, özünde «işçilere ve köylülere, bir toprak devrimi imkânına karşı» gelişmiştir. kemalist hareketin sonucunda, türkiye’nin sömürge, yarı-sömürge, yarı-feodal yapısı; yarı-sömürge ve yarı-feodal yapı ile yer değiştirmiştir; yani yarı-sömürge ve yarı-feodal iktisadi yapı devam etmiştir. sosyal alanda, eski milli azınlıklara mensup komprador büyük burjuvazinin ve eski bürokrasinin, ulemanın hakim mevkiini, milli karakterdeki orta burjuvazi içinden palazlanan ve emperyalizmle işbirliğine girişen yeni türk burjuvazisi, eski türk komprador büyük burjuvazisinin bir kesimi ve yeni bürokrasi almıştır. eski toprak ağalarının, büyük toprak sahiplerinin, tefecilerin, vurguncu tüccarların bir kısmının hakimiyeti devam etmiş, bir kısmının yerini yenileri almıştır. kemalistler, bir bütün olarak, milli karakterdeki orta sınıfın çıkarlarını temsil etmemekte, yukardaki sınıf ve zümrelerin menfaatlerini temsil etmektedir."

ibrahim kaypakkaya
zehirli bir ideolojidir. gücünü islama olan nefretinden alır. kendi duruşu yoktur. islam olmasa kemalizm de olmaz. türkiye'nin geri kalmasının bir numaralı sebebidir. ayrıca bir çok çakal için kılıf rolü oynamaktadır. mesela sünnilerden nefret mi ediyorsun, ben kemalistim de, mason musun, ben kemalistim de, islam düşmanı bir islamofobik misin ben kemalistim de, hepsi uyar.
|
mutlu olduğum zamanlarda aklıma gelip yüzümün ekşimesine sebeb olan kötülük.
tanzimattan itibaren başlayan batı hayranlığı ve aşağılık kompleksinin, sığ bir pozitivizm ve faşizm le izdivaç etmiş ideoloji denecek tutarlılığa sahip olmayan halidir. temeli bir ulusa devlet yaratmaktan ziyade, devlete bir ulus yaratmak yani toplum mühendisliğidir. zannedilenin aksine ekonomik bir doktrini yoktur. devletçi ekonomi iki dünya savaşı arasında zaten dünyada yaygın bir tutumdur, kemalizm de bu rüzgara kapılmıştır. 2000 lerde yeniden tasarlanıp ulusalcılık adı ile piyasa sürülmüştür.

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.