singularity

"hepinizin kafası kesilecek!"

singularity'yi kışkırtıcı biçimde özetlemek gerekirse herhalde yukarıdaki cümle en iyisi olurdu. yalan da değil!
singularity kendi dünya görüşüne göre bilimi önceleyen ve evrimi argüman olarak kullanan felsefi bir akımdır.
fakat günümüz insanlığının refahı değil, felaketi için çalışan düşmanca bir görüştür.
uzun yıllar internette gizliden gizliye dillendirilmiş, komplo teorileri açıklanmış, karşılık olarak komple teorileriyle süslenmiştir.
bu konuda oktan keleş'in uzun yıllar önce kitaplarında yazdığı çeşitli bilgiler mevcuttur. yazarın http://www.onaltiyildiz.com/ adresli sitesinden farklı sitelerdeki kaynaklara da ulaşılabilir.


insan 2.0: yeni sin insanı ve 1000 yıl yaşam vaadi

"and olsun ki, onların hayata diğer insanlardan ve hatta Allah'a eş koşanlardan da daha düşkün olduklarını görürsün. her biri ömrünün bin yıl olmasını ister. oysa uzun ömürlü olması onu azabdan uzaklaştırmaz. Allah onların yaptıklarını görür." (bakara 96)

mevcut gelecek bilimciler, bir robotun insanlaştırılmasının ileride de çok zor olacağını, fakat bunun yerine bir insanın robotlaştırılmasının daha kolay olabileceğini dillendirmektedir. bu yüzden insanı makineleştirmek daha kolay bir çözüm(?)dür.
singularity'nin en büyük vaadi insana bin yıl yaşama fırsatı vermektir. ona göre bu durum "deccal" vasfıdır. deccal kulağa hoş gelen vaatler, yapay cennetler sunmaktadır.
bu insan şimdikinden çok daha güçlü, zeki olacak, kalp, ciğer gibi gereksiz(!) organlara sahip olmayacak, sadece kafayla birlikte aşağısı makine olacaktır. ayrıca çeşitli hormonlar veya enzim türü biyolojik kimyasallar yoluyla insan beynine istediği her türlü zevki, arzusunu tatma imkanı sunacaktır.

bu sebeple özellikle son yıllarda yoğunlukla yapılan "varlık aslında beynimizde hissettiklerimizdir", "zevkler ve duygular sadece beyinde oluşur" şeklindeki yoğun deccal bilimi propagandalarını bu bakış açısıyla değerlendirmek faydalı olabilir.
singularity'nin önümüzdeki 50-100 yıllık amacı, insanı kafadan aşağısı yapay olarak üretilmiş yeni sin insanına yükseltmektir. "onların her biri bin yıl yaşamak ister" ayeti gereğince onların her biri bin yıl yaşamak ister.
tüm bunlarla birlikte mevcut dünya alanı bu kadar nüfusu kaldıracak durumda değildir. bu yüzden nüfusun insanlığa hissettirilmeden üst akıl yoluyla planlı olarak, savaşlar, gizli hastalıklar, ömrü kısaltan küresel zararlı gıda üretimi gibi yollarla azaltılması gerekmektedir.


raymond ve kesik kafalar

singularity'nin günümüzde bilinen en büyük uygulayıcılarından biri olarak raymond kurzweil gösterilmektedir. oktan keleş, bu gelecek bilimci bilimadamının baş şeytaniler'in adamı olduğunu, yaşlılığında kafasını kestirip, ileride robot-makine beden üzerine yerleştirmek istediğini söyler.
nitekim geçenlerde sessiz sedası google'ın tepesine geçen raymond, ilk işlerden biri olarak google singularity oyunu'nu çıkarmıştır. google glass gözlüğü de bu bağlamda değerlendirilebilir. söylendiği kadarıyla gözlük görüntüyü camda değil, göze doğru sinyal göndererek üretir ve sesi de kulağa havadan değil, kemikten iletir. yazar göze gönderilen bu enerjinin çok tehlikeli olduğuna işaret etmektedir.
kesik kafa çalışmaları henüz gizli olduğu için neler yapıldığını bilmiyoruz. ama havaalanlarında ülkeden ülkeye dolaştırılan bazı kafaların yanlışlıkla ortaya çıktığını biliyoruz. bu konuda haberlere göz atılabilir.


9'lar çetesine karşı 16'lar: gizli dünya türk teşkilatı

"şehirde dokuz kişilik bir çete vardı. bunlar yeryüzünde bozgunculuk yapıyorlar ve ıslaha çalışmıyorlardı." (neml 48)

yazara göre şu an dünyayı yöneten "dokuzlar konseyi" adlı bir çete vardır. tabii ki bunların üzerinde başka bir grup mevcuttur ve üst tabakalarda kafir cinlerle birlikte çalışılmaktadır.

"allah, onların hepsini topladığı gün, cinlere: “ey cin topluluğu! insanların çoğunu yoldan çıkardınız” der. insanlardan cinlerin dostu olanlar da şöyle derler: “rabbimiz! biz birbirimizden faydalandık. nihayet bize tayin ettiğin vademize ulaştık”. Allah da:”sizin durağınız cehennemdir. orada, Allah’ın dilemesi müstesna, ebedi olarak kalacaksınız” der. şüphesiz rabbin hikmet sahibidir, her şeyi bilendir." (6/128)

buna karşılık bazı padişahların bile hiç duymadığı, bazılarının da sonradan duyduğu 16 kişilik dünya gizli türk teşkilatı vardır. bu teşkilat dünya tarihi boyunca hep var olmuş, fakat sadece dünya üzerinde güçlü ve hak yolda bir türk devletine ihtiyaç duyulduğu dönemlerde ortaya çıkmıştır.
yazarın "http://onaltiyildiz.com" adresi bu kişileri işaret eder. teşkilat üst seviyede hz. hızır'ın ve salihlerin yönetimindedir.
tabi bu bilgiler yazarın kitaplarında roman olarak işlenir ve doğruluğu okuyucuya bırakılmıştır. en azından kitaplarından benim anladığım yukarıdaki şekilde.

ayrıca dünyanın merkezi olarak kabul edilen istanbul'da şeytanilerin çeşitli faaliyetleri vardır ve "mu" veya "atlantis" adını verdikleri, ama hz. hızır ve türk teşkilatı tarafından yönetilen, istanbul'daki gizli yer altı şehrinden bahseder. şeytanilerle mücadele edebilen melamiler ve hilaliler gibi tarikatlardan da söz etmektedir.
kitaplarında "istanbul" ve "turk" kelimelerinin aslında tarihte yaşamış insan önemli şahsiyetler olduğunu söyler.
bu konularda oktan keleş'in "asa", "deruni devlet kutsal halı" ve diğer kitaplarının okunmasını tavsiye ederim.


dijitalizm ve deccalizm

yazar "dijital" ifadesinin ilginç bir şekilde "deccal"i çağrıştırdığını, singularity dininin de dijitalizm yoluyla deccal'in vaatlerini sunduğuna işaret etmektedir.
tabi bunun ne kadar doğru olduğunu biz bilmiyoruz.


evrim ve singularity ilişkisi

singularity ve evrim felsefesine göre, yeni "insan-2" modeli, yani "sin insanı", aslında normal insanın evrim geçirmiş bir üst halidir. aslında bu felsefenin en korkunç yanı bu yeni halin "doğal" kabul edilmesidir.
bu iki felsefenin ortak temellerinde insanın sürekli evrim halinde olduğu inancı yatar. bu inanca göre insan her dönemde aynı olmamıştır. dahası mevcut insanlar da gelişim ve evrimleşim özellikleri bakımından aynı değildir.
bundan başka evrim inancı "doğal seleksiyon" adı altında gizli bir cinayet mekanizması oluşturur. bu sisteme göre güçlü olan zayıf olanı köle yapar, ezer ve onun yaşam hakkını kendi eline alır.
zira evrim inancının temelindeki doğal seleksiyon kuralı gereği bu yapay insanlar, bizim gibi insanların evrim geçirmiş hali olarak, bize hükmetme gücü ve yetkisini elde edeceklerdir. çünkü bizden güçlüdürler. inandığı gibi yaşamak bir erdemse eğer, bu erdemi taşıyıp kaderine razı gelme görevi de evrime iman edip, güçlü olana ezilmeyi içselleştirmiş olanlara ait olmalıdır.
doğal seleksiyon yetkisine göre bizlerin efendileri sözde onlar olacak, singularity dinine iman etmeyen ve kafasını kestirmeyenlerin kaderi, dünyayı yöneten efendi sin insanının iki dudağı arasına tabi olacaktır.


(bkz: google singularity oyunu)
(bkz: raymond kurzweil)
(bkz: oktan keleş)
(bkz: yapay kalp)
(bkz: teşkilat)
(bkz: ya sin)


bkz: "cinlere bakışınız değişecek" http://derinmillet2023.word...

çok fantastik, doğrulanma/yanlışlanma zemini yok gibi.
karadeliklerin merkezlerinde olduğu düşünülen 0 hacim sonsuz yoğunluk noktası.
türkçeye tekillik olarak çevrilebilir. söylemesi hoş ve en sevdiğim kelimelerden. bir diğeri için; (bkz: congratulations)
akıllara rusların yaptığı bir deneyi getiren. lisede biyoloji hocamız ilginç deneyler başlığı altında bahsetmişti. yanılmıyorsam 1950-60 yılları arasında birtakım rus bilim adamı buna benzer bir 'varlık' üretmeye çalışmıştı. başı gerçek bir köpek kafası olup alt tarafı mekanik bir yapıda olan tuhaf bir 'yaratık'. o kadar taradım ama derin detaylarının da bulunduğu fotoğraflarını bulamadım. bu deney iddia sahiplerine ya da birilerine ilham kaynağı olmuş olabilir.

edit: bahse konu olan deney bu değildir. sorunlar oldu.
interstellar filminde en az 5 kez "singularity" kelimesi geçiyor. ayrıca lucy filmi de bu dinin içine giriyor.

diğer pek çoğu gibi her ikisi de bilimi kutsayıp putlaştıran, insanı ve uzaylı cinleri ilahlaştıran öğeler içeriyor.

bilmemiz gereken ilk şey, bu tür projelerin küresel çete tarafından bilinçli yaptırıldığı.

(bkz: holivud ve singularity dini)
alttaki linkte stephen hawking'in singularity ile ne kastettiğini anlatan basit bir video mevcut. bu gibi bilimsel teori veya bulgulara yaklaşımda, türk usulü komplo seviciliğine bulaşmadan önce biraz inceleyip anlamaya çalışmakta fayda var.
konunun tasavvuftaki vahdet i vücud ile de ilişkilendirilebilir tarafları var. üzerine düşünülesi şeyler.

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.