water scrubber

scrubber sistemleri endüstriyel sistemlerden veya atıksu arıtma tesislerinden oluşan bazı parçacık veya gazları ortamdan uzaklaştırmak ve nötralize
etmek için kullanılan kontrol cihazları grubudur. genelllikle ‘’ scrubber ‘’ terimi gaz akışı içerisinde istenmeyen içerikleri sıvı kullanarak yıkamak anlamına gelmektedir.
son zamanlarda atık gazlar kuru sistemler ile de temizlenmeye başlanmıştır.
scrubberler asidik,bazik gazları ve gazlı emisyonları kontrol etmekte kullanılan temel bir cihaz haline gelmiştir. atık gazdan toksik veya korozif
bileşiklerin bertaraf edilmesi ve etkisiz hale getirilmesi için çeşitli yöntemler vardır.
biyogaz için temizlenmesi gereken fazlalık sülfürdür.
|

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.